Aktualności

Krzyżowa 2015

Polsko-niemicki projekt  z udziałem naszej naszej szkoły oraz Schule am Ried z Frankfurtu/M

W dniach 16 – 20 czerwca br. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła po raz kolejny w polsko-niemieckim projekcie dofinansowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Zakwaterowanie oraz zajęcia w grupie polsko-niemieckiej miały miejsce już po raz drugi w Krzyżowej/Wrocławia.  Wybór miejsca do tego typu spotkań nie jest przypadkowy, ponieważ miejscowość Krzyżowa w historii Polski i Niemiec dwukrotnie odegrała szczególną rolę. W czasach II wojny światowej działała tu skupiona wokół hrabiego Helmutha Jamesa von Moltkego antynazistowska grupa opozycyjna, zwana Kręgiem z Krzyżowej. Opozycjoniści zasłużyli się nie tylko jako obrońcy demokracji i praw człowieka, ale dali również przykład porozumienia i owocnej współpracy, mimo dzielących ich różnic światopoglądowych i religijnych. Po raz drugi, po latach zapomnienia historia Krzyżowej została odkryta na nowo, kiedy w listopadzie 1989 roku odbyła się tu symboliczna dla stosunków polsko-niemieckich Msza Pojednania. Od początku lat dziewięćdziesiątych były majątek rodziny von Moltke w Krzyżowej, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), jest miejscem spotkań młodych ludzi z całej Europy. Krzyżowa nadal żyje historią i jest idealnym miejscem do przeprowadzania zajęć z młodzieżą.  W programach MDSM uczestniczy rocznie kilka tysięcy młodych ludzi z Polski i Niemiec, a także innych krajów Europy.

Mocną stroną programów realizowanych w MDSM Krzyżowa są kreatywne i interaktywne formy oraz metody prowadzenia zajęć, odpowiadające zainteresowaniom i predyspozycjom grup docelowych.

Praca nad wybranym tematem podzielona jest na bloki, realizowane głównie w małych, mieszanych narodowościowo grupach roboczych, i mające charakter warsztatowy. Treści i metody programu dobierane są odpowiednio do wieku, zainteresowań i umiejętności językowych uczestników. Program spotkań dopełniają wieczorne prezentacje grup, wycieczki po regionie czy wspólne działania w czasie wolnym.

Zasadniczą częścią zajęć są metody aktywizujące, takie jak metoda projektu, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja. Dzięki takiej formie pracy uczniowie mają nie tylko okazję do twórczego obcowania z historią, lecz także do wymiany poglądów z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Pobyt w Domu Spotkań pozwala lepiej się poznać i skuteczniej walczyć z uprzedzeniami, staje się też świetną okazją do doskonalenia umiejętności i nawiązywania przyjaźni z ludźmi, którzy nie zawsze mówią tym samym językiem, ale niejednokrotnie dzielą te same pasje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.krzyżowa.org.pl

W przyszłym roku w dniach 15.06. – 19.06 planowany jest kolejny projekt polsko-niemiecki, tym razem na terenie Niemiec  w ośrodku „Landhof Arche” www.landhofarche.de/zimmer/ausstattung.htm znakomicie przystosowanym do tego typu projektów, posiadającym personel dydaktyczny mówiący w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zachęcam do udziału w projekcie,  do wykorzystania  a także rozwijania swoich umiejętności językowych i do wspólnej zabawy w dwujęzycznym środowisku.  

Osoby zainteresowane zachęcam do pobrania deklaracji udziału w projekcie.

Deklaracja udziału w projekcie PNWM 2015


więcej ...

Patron naszej szkoły !

Drodzy uczniowie i sympatycy naszego gimnazjum - przechodzimy do kolejnego etapu głosowania na patrona naszej szkoły!

Głosowanie internetowe wyłoniło sylwetki trzech kandydatów.

Przeczytaj i zagłosuj w kolejnym etapie! 

1.

Olimpijczycy

Polscy olimpijczycy - grupa sportowców reprezentująca Polskę na igrzyskach olimpijskich zarówno letnich, jak i zimowych. W igrzyskach olimpijskich reprezentowało Polskę 2570 sportowców, którzy zdobyli łącznie 275 medali, w tym 64 złote, 86 srebrnych i 125 brązowych. Igrzyska olimpijskie to najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów.

2.

Stanisław Marciniec

Stanisław Marciniec – zwany Klossem ze Zbąszynia, urodził się 20 września 1898 r. w Nądni. W końcowym okresie I wojny światowej został zmobilizowany jako19-letni młodzieniec do armii niemieckiej. Ranny na froncie, otrzymał za odwagę wysokie odznaczenie bojowe - Krzyż Żelazny II klasy.

W 1919 r. wstąpił w szeregi powstańców. Brał udział w próbach zdobycia Zbąszynia, walczył o Nowy Dwór, Nową Wieś Zbąską, Perzyny,  Nądnię i folwark w Nowej Wsi Zamek. Podczas jednej z takich potyczek został wzięty do niemieckiej niewoli, z której wkrótce uciekł.

W okresie międzywojennym otworzył w Zbąszyniu prywatne biuro porad prawnych. Załatwiał sprawy Polaków, a także obywateli niemieckich i dlatego bardzo często legalnie przekraczał granicę leżącą tuż za Zbąszyniem.

W 1925 r. podjął współpracę z polskim wywiadem. Natomiast w 1927 r. został zmuszony do wyrażenia zgody na współpracę z wywiadem niemieckim (po aresztowaniu na terenie Niemiec). Po powrocie do kraju od razu przekazał próbę werbunku przez Niemców i został podwójnym agentem.

"Kloss ze Zbąszynia” dekonspirował nazwiska niemieckich oficerów wywiadowczych, ich adresy, skrzynki pocztowe lub tajne telefony używane do poufnych celów, dostarczał informacji o stanie wiedzy wroga, pomógł wyeliminować wielu zagranicznych szpiegów działających w Polsce. Podwójna gra wymagała od zbąszynianina niezwykłej odwagi i przebiegłości.

We wrześniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo i przez następne dwa lata przesłuchiwano go w więzieniach w Łodzi, Poznaniu, Frankfurcie i Berlinie. W świetle dowodów, które, niestety, "dostarczyła” strona polska (zostawiając archiwa wrogom), Marciniec nie miał żadnych szans na ocalenie. Został stracony 1 września 1942 roku.

3.

Nobliści

Polscy Nobliści – poczet znamienitych osobistości świata kultury i nauki. Osoby, których nazwiska zostały na trwałe zapisane na kartach historii Polski. Nazwa ma charakter zarówno uniwersalny, jak i otwarty - w każdej chwili grono osób będących pośrednio patronami szkoły może zwiększyć się o kolejnego noblistę …być może o ucznia naszej szkoły.


więcej ...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013 / 2014

28 czerwca 2014roku o godzinie 9.30 w naszym  gimnazjum odbyło się wyczekiwane przez wielu uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość przybyli m.in. Pani Urszula Szymkowiak – starszy wizytator kuratorium oświaty, zastępca burmistrza Pan Jan Makarewicz oraz zaproszeni Rodzice. Jak co roku zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczniom klas III.

Jednorazowe stypendium burmistrza za najwyższą średnią ocen wśród klas III wręczył zastępca burmistrza a otrzymała je Adrianna Górawska. Nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymała Camilla Piwonski, a za osiągnięcia sportowe Agnieszka Ginter(IIIA), Wiktoria Muszyńska (IIIA), Izabela Piechaczek(IIIB), Nikola Papierska(IIIC), Szymon Wieczorek (IIIB), Patryk Krakowian(IIIB). Pan Makarewicz przekazał  także dwa stypendia w wysokości 1000zł ufundowane przez rodzinę, która gościła w naszym gimnazjum 27 czerwca. Seniorka tej rodziny przed wojną mieszkała w Zbąszynku, a teraz wraz z rodziną mieszka w Stanach Zjednoczonych. Stypendia te otrzymali Camilla Piwonski z klasy IIIc oraz Daniel Kański z klasy IId czyli uczniowie osiągający największe sukcesy językowe.  Był to bardzo zaskakujący i niezwykle miły akcent naszej uroczystości.

Głos zabrała także pani dyrektor Irena Budych. Po krótkim podsumowaniu roku szkolnego wręczyła List gratulacyjny rodzicom Adrianny Górawskiej (śr. 5,50) oraz nagrodę Adriannie. Po raz pierwszy podczas apelu poświęconego uczniom klas III, wyróżniony został uczeń klasy II. Uczniem tym był Daniel Kański. Otrzymał on Nagrodę dyrektora, za uzyskanie największej średniej w historii szkoły 5,80. Następnie przyznane zostały nagrody dla uczniów klas III, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, czyli średnią ocen 4,75 i wyższą. Uczniowie wyróżnieni  to: Maja Nowicka(IIIA), Tobiasz Komarnicki (IIIB), Krystian Pracuk (IIIB), Klaudia Piechota (IIIC), Camilla Piwonski (IIIC), Nikola Papierska (IIIC).

Wśród uczniów klas III byli także uczniowie, którzy nie opuścili w czasie roku szkolnego żadnej lekcji. Byli to Dorota Gaweł (IIIB) i Kamil Skałecki, który miał 100% frekwencje w czasie 3 lat nauki.

Pani dyrektor przyznała także nagrodę Adamowi Rutkowskiemu, który był Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii oraz Klaudii Piechocie za I miejsce w szkolnym konkursie SUDOKU.

Kolejne nagrody wraz z Panią dyrektor wręczyła Pani Halina Szczawińska - opiekun wolontariatu szkolnego. Uczniowie, którzy przez 3 lata angażowali się w działalność wolontariacką to: Kamil Skałecki (IIIA), Paweł Fornalkiewicz(IIIA), Marta Kłassen (IIIA), Paulina Pluskota (IIIA), Maksymilian Hoffman (IIIA), Kinga Wilińska (IIIA), Emilia Siegieda (IIIA), Izabela Piechaczek (IIIB), Szymon Szewczyk (IIIC).

Nagrody w konkursie fotograficznym otrzymały: Oliwia Naskręt - I miejsce, Wiktoria Lura, Dorota Gaweł  - wyróżnienie.

Najliczniejszą nagrodzoną grupą byli sportowcy, którzy z dużymi sukcesami reprezentowali nasze gimnazjum. Statuetkę otrzymali: Marta Kłassen (IIIA), Agnieszka Ginter (IIIA), Wiktoria Muszyńska (IIIA), Jakub Sajna (IIIA), Izabela Piechaczek (IIIB), Damian Biesiadka (IIIB), Mateusz Dzioch (IIIB), Adrian Markuc (IIIB), Szymon Wieczorek (IIIB), Krystian Niewola (IIIB), Daria Janicka (IIIC), Robert Kotkowiak (IIIC), Gracjan Małycha (IIIC), Nikola Papierska (IIIC), Eliza Poniedziałek (IIIC), Szymon Szewczyk (IIIC), Agnieszka Szymkowiak (IIIC), Angelika Merchelska (IIID), Adrianna Górawska(IIID), Patrycja Bordych (IIID), Klaudia Kwiatkowska (IIID).

Po rozdaniu nagród i wyróżnień wystąpiła klasa IID, która przygotowała najlepszą prezentację  podczas tradycyjnych prezentacji klas I i II.

Na zakończenie uczennica klasy IIC Dominika Sikucińska pożegnała uczniów klas III. Następnie po raz ostatni zaśpiewała także Oliwia Kostrzewska, a Mateusz Dzioch z Agnieszką Szymkowiak pożegnali młodszych kolegów i koleżanki, dyrekcję oraz nauczycieli. 


więcej ...