Home » Archiwum 2014 / 2015 » GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU MA SWOJEGO PATRONA

GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU MA SWOJEGO PATRONA

tablica wymiar-01-01

14 marca 2015 r. w Zbąszynku miała miejsce uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków szkole, dotąd I Gimnazjum.

W sobotni poranek młodzież gimnazjalna, nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli udział w Mszy św., podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Eucharystię sprawował proboszcz parafii, ks. kanonik Jerzy Kordiak, homilię wygłosił ks. dziekan Zdzisław Przybysz. Uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w oprawę mszy.

 Następnie utworzono korowód, który prowadzili gimnazjaliści, trzymając baner szkoły z nową nazwą i logo. Przemarsz zakończył się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, gdzie miała miejsce zasadnicza część uroczystości. Na początek wprowadzono poczty sztandarowe ze szkół gminy Zbąszynek. Sztandar gimnazjum wprowadzili rodzice – panie Urszula Szymkowiak i  Magdalena Walkowska, pan Jarosław Stańko. Odśpiewano hymn państwowy.

Prowadzący – uczniowie – Dominika Sikucińska oraz Beniamin Wrembel powitali zgromadzonych gości: polskich olimpijczyków, paraolimpijczyków, przedstawiciela Lubuskiego Kuratora Oświaty, burmistrza Zbąszynka, Wiesława Czyczerskiego, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, księży ze zbaszyneckiej parafii oraz sąsiednich, kierowników i dyrektorów jednostek administracyjnych, instytucji i placówek kulturalno-oświatowych, sołtysów, byłych i obecnych przedstawicieli Rady Rodziców oraz sponsorów i darczyńców sztandaru , nauczycieli, pracowników i uczniów gimnazjum. Podczas powitań honorowych gości, a byli nimi przede wszystkim zaproszeni sportowcy, których hołdowano jako patronów szkoły, nastąpiła prezentacja ich osiągnięć, nie tylko werbalna, ale również w formie prezentacji multimedialnej. Obecni byli olimpijczycy i paraolimpijczycy:  Dariusz Goździak (jednocześnie przedstawiciel  Polskiego Komitetu Olimpijskiego), Stanisław Olejniczak, Maciej Lepiato,  Tomasz Blatkiewicz, Łukasz Mamczarz, Mateusz Michalski, Bartosz  Tyszkowski, Jakub Rega oraz Tomasz Kucharski.

Następnie oficjalnie nadano szkole imię Polskich Olimpijczyków: pan Jan Mazur, przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał treść uchwały, a pani dyrektor, Anna Kwaśniewska-Łysiak uzasadnienie wniosku złożonego do organu prowadzącego szkołę. W uzasadnieniu podkreślono ideały, z którymi wiąże się nazwa szkoły – uczciwej rywalizacji, czystej, sportowej walki, zachowań fair play, świadomego dążenia do doskonałości, umiejętności przegrywania z godnością, szacunku i tolerancji dla współzawodników, a także kreowanie właściwej postawy kibica. Wskazano również na sport, jako wartość, która jest szczególnie bliska młodzieży, a która wiąże się z pozytywnym spędzaniem wolnego czasu, samodoskonaleniem, wytrwałością w dążeniu do celu. Wartości te można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważne drogowskazy w życiu codziennym, nie tylko w czasie zmagań sportowych.

Następnie pani dyrektor podziękowała fundatorom sztandaru, którzy symbolicznie wbili gwoździe w drzewiec sztandaru i odebrali pamiątkowe statuetki.

Kolejnym doniosłym momentem było przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców pani dyrektor, a następnie uczniom (skład pocztu – P.Kaczmarek, M.Olejniczak i K.Lichtarowicz). Gimnazjaliści złożyli uroczyste ślubowanie, w którym obiecali strzec ideałów, które symbolizuje sztandar.

Nie obyło się bez okolicznościowych przemówień – głos zabrali m.in. przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Dariusz Goździak, przewodniczący Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych  START,  Jerzy Jankowski, olimpijczyk Stanisław Olejniczak,  burmistrz Zbąszynka, przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący Rady Rodziców.

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna. Utalentowana młodzież przedstawiła artystyczną wizję ruchu olimpijskiego – były recytacje, śpiew i taniec, które wzbudziły owacje publiczności. Członkowie grupy artystycznej – recytujący: Paweł Gołek, Kamil Kowalczyk, Kajetan Rusiecki, Kamila Augustyniak, Wiktoria Fila, Wiktoria Spodynek i Klaudia Kaczmarek; śpiewający –Aleksandra Strugała, Agnieszka Koza, Kamila Suwiczak; tańczący – Daria Zaleska, Martyna Muchowska, Eliza Szymkowiak, gościnnie absolwentki Agnieszka Szymkowiak i Julia Wójcik. Wystąpiły również cheerliderki z ZST. Wyemitowano krótki film z życia szkoły przygotowany przez Daniela Kańskiego.

Kolejnym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, więc znów nastąpił  przemarsz przy dźwiękach ludowej muzyki do budynku gimnazjum.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów gimnazjum w niedawno odnowionej auli szkolnej.

W przygotowanie tego wyjątkowego przedsięwzięcia  zaangażowane było całe grono pedagogiczne.

Przedsięwzięcie to na długo pozostanie w pamięci uczniów, grona pedagogicznego  i dyrekcji Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Wartości, które niosą idee olimpijskie będą trzonem programu wychowawczego szkoły i podstawa pracy z młodzieżą.

Zdjęcia: Ewa Dajczak    www.ewadajczak.com     www.facebook.com/ewadajczakfotografia

Film promocyjny: Daniel Kański  www.facebook.com/gimpstudio

Ujęcia lotnicze: HeliVideo facebook.com/Helivideopl