Home » Kadra

Kadra

Lp. Imię i nazwisko  nauczany przedmiot pełniona funkcja
 1. Urszula Szymkowiak Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dyrektor
 2. Karolina Jarczyńska -Sagan matematyka wicedyrektor
 3. Irena Budych matematyka
 4. Nina Cybulska-Freyer wychowanie fizyczne wychowawca klasy  III A
 5. Dorota Fila-Korbanek język polski wychowawca klasy  I A
 6. Dawid Furman wychowanie fizyczneedukacja dla bezpieczeństwa wychowawca klasy  III C
 7. Natalia Gliniecka zajęcia rewalidacyjne
 8. Grażyna Grzybowska-Gazda język angielskijęzyk niemiecki
 9. Monika Kaczor język angielski wychowawca klasy III D
 10. Elżbieta Krzywak religia
 11. Anna Kwaśniewska-Łysiak  chemia wychowawca klasy II A
 12. Elwira Kurzyńska matematykadoradztwo zawodowe wychowawca klasy I B
 13. Michał Łysiak informatykamuzyka

zajęcia techniczne

wychowawca klasy II D
 14. Beata Mielniczuk bibliotekarz
 15. Joanna Gulbicka-Byra zajęcia rewalidacyjne pedagog
 16. Agnieszka Myślicka język niemiecki wychowawca klasy  I C
 17. Agata Nehring historiawiedza o społeczeństwie
 18. Ks. Norbert Lasota religia
 19. Adrianna Sawicka chemia
 20. Stefania Smoczyńska  biologiawychowanie do życia w rodzinie
 21. Halina Szczawińska geografia wychowawca klasy  IA
 22. Anna Szulc język polski wychowawca klasy II C
 23. Maciej Szulc Historiawychowanie fizyczne
 24. Elżbieta Szymańska plastykazajęcia artystyczne

świetlica

 25. Edyta Urbanek język polski wychowawca klasy II B
 26. Katarzyna Walczak fizyka wychowawca klasy  III B
27.  Anna Łuka język angielski Zastępstwo
28. Alicja Karnicka język niemiecki zastępstwo
29. Tatiana Zalewska język rosyjski