Home » Zebrania

Zebrania

TERMIN Godz. 17.00

 

21.09.2016 17.00 Zebranie ogólne z rodzicami klas I, 17.45 zebranie ogólne klas. III, 17.00 zebrania klasowe kl. II

 

19.10.2016 Otwarte drzwi

 

16.11.2016 Zebranie z rodzicami – sprawy bieżące

 

14.12.2016 Otwarte drzwi – przekazanie informacji o zagrożeniu oceną ndst i naganną

 

13.01.2017 Przekazanie uczniom kartek z proponowanymi ocenami śródrocznymi.

 

15.02.2017 Zebranie z rodzicami – podsumowanie I okresu

 

22.03.2017 Otwarte drzwi

 

05.04.2017 Zebranie z rodzicami – sprawy bieżące

 

17.05.2017 Otwarte drzwi – przekazanie informacji o zagrożeniu oceną ndst i naganną

 

12.06.2017  Zebranie z rodzicami –przekazanie kartek z proponowanymi ocenami rocznymi